Aliyah lift to Israel kef of moving international shipping relocation
International lift kef moving to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
shipping container to Israel
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
shipping container to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
International lift kef moving to Israel
Contact Info

ייבוא רכב

ייבוא רכב בתור תושב חוזר

כדי לייבא רכב (או אופנוע שגילו עד 24 חודשים) עליכם להחזיק בבעלות נקייה (כלומר ללא שעבודים) על הרכב ועל הבעלות להיות על שם התושב החוזר. כמו כן תזדקקו ל:

  • דו"ח Car Fax (אם מצפון אמריקה) או תעודת התאמה (אם מאירופה)
  • מכתב מהמוסך/מכונאי הישראלי המורשה של הרכב ובו הצהרה כי הוא מוכן לספק חלקי  חילוף ושירות עבור הרכב (אינכם נדרשים להזמין דרכם חלקי חילוף).
  • חשבונית מקורית והוכחת תשלום
  • תמונה של לוחית הרישוי ובה מספר ה-VIN, מפעל ההרכבה ותאריך ההרכבהרישיון הנהיגה הזר שלכם

מחשב העברות – הערכה חינם

הערכת מחיר ללא התחייבות

פרטי התקשרות:
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן