Aliyah lift to Israel kef of moving international shipping relocation
International lift kef moving to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
shipping container to Israel
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
shipping container to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
International lift kef moving to Israel
Contact Info
ההבנה כיצד לתזמן את המעבר שלכם היא גורם חשוב בתכנון מוצלח של המעבר. הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת הוא שעליכם לפנות ל-Sonigo ולבקש הערכת נפח והצעת מחיר כ-6-4 חודשים לפני מועד המעבר המתוכנן. לאחר שתקבלו הצעת מחיר תוכלו להכין תוכנית ולהחליט איזה סוג שילוח הוא המתאים עבורכם וכיצד לנהל את תהליך המעבר, ובייחוד כיצד להתנהל במהלך פרק הזמן בו תהיו ללא חפציכם האישיים. באופן כללי, FCL או שילוח במכולה בלעדית מהירים וצפויים יותר מבחינת הזמן בהשוואה ל-LCL או משלוחים בחלקים של מכולה. אנא צפו בסמינר המקוון שלנו כדי להבין מדוע זה כך. הגורם החשוב הנוסף המשפיע על משך המשלוח שלכם הוא המיקום שלכם. למשל, שילוח ימי מן החוף המערבי של ארה"ב לוקח כ-8 שבועות, ואילו משך השילוח הימי מניו יורק הוא 4 שבועות בלבד. הקפידו לשאול את נציג Sonigo לגבי זמן ההעברה הצפוי מן המקום בו אתם נמצאים. משלוחים במכולות שיתופיות לוקחים בדרך 2-1 חודשים יותר מאשר שילוח במכולה ייעודית, ועליכם לזכור זאת בעת תכנון המעבר שלכם. הערה: אנו עדים לעיכובים גדולים ובלתי צפויים בתקופה שלאחר הקורונה. עיכובים אלה כרוכים לעתים קרובות בחיובים נוספים. העיכובים הגרועים ביותר נרשמו בחוף המערבי של צפון אמריקה, אך הם משפיעים על כל המקומות, כך שעליכם להיות מודעים לכך.