Aliyah lift to Israel kef of moving international shipping relocation
International lift kef moving to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
shipping container to Israel
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
shipping container to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
International lift kef moving to Israel
Contact Info
לאחר ההובלה לאחר שארגזי העץ שלכם נמדדו או המכולות המלאות שלכם נאטמו ונשקלו, וטפסי הביטוח שלכם התקבלו, Sonigo תפיק את החשבונית שלכם, אשר תפרט את כל החיובים בגין המשלוח שלכם. החשבונית תישלח אליכם בדואר אלקטרוני. ניתן לקבל את החשבונית גם בפקס ו/או בדואר לבקשתכם. Sonigo דורשת תשלום חלקי לפני יציאת המשלוח שלכם – בדרך כלל 80% מסך החשבונית. אם אתם נוסעים לישראל לפני שהמשלוח שלכם נארז סופית או לפני מילוי טפסי הביטוח שלכם, נציג של Sonigo יוכל לסייע לכם להעריך את החיובים הסופיים שלכם. שימו לב: יש לשלם את כל העלויות במלואן טרם המסירה לביתכם בישראל