Aliyah lift to Israel kef of moving international shipping relocation
International lift kef moving to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
shipping container to Israel
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
shipping container to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
International lift kef moving to Israel
Contact Info

הכנה להגעה

ישראל – טרם הגעת המשלוח
מחלקת הייבוא של Sonigo תעשה את מירב המאמצים כדי להבטיח שחרור ומסירה מהירים וחלקים של המשלוח שלכם.
שימו לב: אינכם צריכים לחכות שנציג מ-Sonigo ייצור עמכם קשר. הרגישו חופשי להתקשר אליהם בעת הגעתכם לישראל כדי לקבל דו"ח מצב מידי. פרטי יצירת הקשר:
טלפונית: (08) 611-1222 ext. 230; או מספר הטלפון הסלולארי של הנציג הישראלי שלכם
בדואר אלקטרוני: [email protected] ; או בדואר האלקטרוני של הנציג שלכם
אם קבעתם שירות נמל בלבד, Sonigo תיידע אתכם על הגעת המשלוח שלכם כדי שתוכלו לדאוג לשחרור ממכס ולמשלוח משלכם.
אם קבעתם שירות מדלת לדלת, עליכם לשלוח לנו בדואר אלקטרוני את מסמכי המכס שנשלח לכם ואת המסמכים שיש בידיכם המוכיחים את הסטטוס שלכם בישראל.
כמו כן, תתבקשו למסור ל-Sonigo את המידע הבא:
• מיקום מתקן החניה הקרוב ביותר למשאית/מכולה.
• המרחק משם לכניסה לביתכם, כולל מספר המדרגות למעלה/למטה בדרך.
• מידות רוחב כל הדלתות, המעליות, המסדרונות והכניסות השונות.
בשלב זה, עליכם להמתין רק לשיחה ממחלקת השילוח שלנו כדי לקבוע את הגעת המשלוח שלכם

מחשב העברות – הערכה חינם

הערכת מחיר ללא התחייבות