Aliyah lift to Israel kef of moving international shipping relocation
International lift kef moving to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
shipping container to Israel
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
shipping container to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
International lift kef moving to Israel
Contact Info

מחסן לדלת

נהלי משלוחים למחסן בלבד דומים מאוד לאלה של משלוחי דלת לדלת לעיל. כדי לקבוע מסירה במחסן, עליכם ליצור קשר עם הסוכן המקומי שלנו כדי לקבוע תאריך להבאת הטובין שלכם למתקן שלו. בהגעתכם, הטובין שלכם ייפרק מהרכב. המובילים שלנו יוודאו שכל הטובין ארוז ועטוף כהלכה להובלה בין לאומית ויצרפו מדבקה ממוספרת לכל ארגז. לאחר מכן, המשלוח יירשם ברשימת מלאי ועותק שלה יימסר לכם. אם ברצונכם להיות נוכחים בעת העמסת ארגזי העץ, אנא קבעו זאת מראש עם הסוכן המקומי שלנו.

מחשב העברות – הערכה חינם

הערכת מחיר ללא התחייבות

פרטי התקשרות:
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן