Aliyah lift to Israel kef of moving international shipping relocation
International lift kef moving to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
shipping container to Israel
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
shipping container to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
International lift kef moving to Israel
Contact Info
תושב חוזר – זכויות מחירים עלויות

תושב חוזר (מחוץ לישראל מעל לשנתיים)

אם אתם אזרחים ישראלים שהיו מחוץ לישראל מעל לשנתיים, ובילו פחות מ-120 ימים בשנה בישראל, אתם נחשבים תושב חוזר.

הסטטוס הזה מאפשר לכם לבצע 2 משלוחי "תושב חוזר" פטורים ממס בתוך 9 חודשים ממועד חזרתכם. לפני שניתן יהיה לשחרר את המשלוח, עליכם להיכנס לאתר האינטרנט של המכס (נעביר לכם קישור) לאחר הגעתכם לישראל.

אדם שנכנס כתושב חוזר זכאי לזכויות זהות לאלה של עולה חדש עבור טובין למשק בית ומוצרי אלקטרוניקה/חשמל.

תושבים חוזרים זכאים לייבא רכב שגילו עד 48 חודשים. יש לייבא אותו בתוך 9 חודשים ממועד תחילת הזכויות שלכם.

אזרחים ישראלים (מחוץ לישראל פחות משנתיים)

אזרחים ישראלים שלא היו מחוץ לארץ לתקופה של פחות משנתיים ו/או אינם בעלי זכויות תושב חוזר לא יקבלו הנחות במכס אלא אם הם מייבאים דבר מה שהם ייצאו מישראל בעבר. במקרה כזה, עליכם להציג עותק של רשימת אריזה ועליה חותמת המכס מהמשלוח המקורי. על פריטים רבים כגון ספרים, כלי נגינה, מחשבים וכולי, המכס הוא מע"מ בלבד (כעת 17%) ולכן, ייתכן שכדאי לייבא אותם.

אזרחים ישראלים זכאים לייבא רכב שגילו עד 24 חודשים ממועד הייצור ועד תאריך הרישום הישראלי.

מחשב העברות – הערכה חינם

הערכת מחיר ללא התחייבות

פרטי התקשרות:
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן