Aliyah lift to Israel kef of moving international shipping relocation
International lift kef moving to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
shipping container to Israel
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
shipping container to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
International lift kef moving to Israel
Contact Info

מכולות

אם המשלוח שלכם גדול מספיק (לרוב מעל 24069.3 ליטר), ביצוע המשלוח במכולה עשוי להשתלם יותר. מכולות הן קופסאות מתכת גדולות המועמסות אל ספינות קיטור לצורך הובלה בין לאומית. הן מגיעות בגדלים הבאים:

גדלי המכולות

 

גודל מכולה

 

6.10 מטר

 

 

12.20 מטר

 

12.20 מטר Hi-Cube12.20

פנים 

פנים

אורך 5.97 מטרים

גובה: 2.26 מטרים

רוחב: 2.34 מטרים

אורך: 12.07 מטרים

גובה: 2.39 מטרים

רוחב: 2.34 מטרים

אורך: 12.07 מטרים

גובה: 2.67 מטרים

רוחב: 2.34 מטרים

קיבולת

31.1 קוב; 31 מטרים

62.3 קוב; 62 מטרים

70.8 קוב; 70 מטרים

דלת

גובה: 2.159 מטרים

רוחב: 2.34 מטרים

גובה: 2.29 מטרים

רוחב: 2.34 מטרים

גובה: 2.59 מטרים

רוחב: 2.34 מטרים

ממדים חיצוניים

אורך 6.096 מטרים

גובה: 2.438 מטרים

רוחב: 2.438 מטרים

אורך: 12.19 מטרים

גובה: 2.59 מטרים

רוחב: 2.438 מטרים

אורך 12.19 מטרים

גובה: 2.896 מטרים

רוחב: 2.438 מטרים

                                   

העלויות המוצעות עבור מכולות הן בסכומים קבועים או על פי המשקל והנפח של המשלוח שלכם בפועל – חשוב להבהיר זאת כאשר אתם מקבלים את הצעת המחיר שלכם.

היתרונות של מכולות על פני ארגזי עץ הם:

  • המחיר לקוב הוא מופחת
  • תהיה לכם יותר שליטה על הנמלים שייבחרו
  • זמני השילוח יהיו מהירים יותר

שימו לב: החסרון הגדול של המכולות הוא האחסון. מאחר שהמכולות הן בבעלות חברות ספינות הקיטור, אין באפשרותנו להחזיק בהן לתקופה של מעל לשבוע לערך לפני ההפלגה או אחריה מבלי שיהיו עלויות נוספות (אחסון ועיכובים). במשלוח של מכולה מלאה, עליכם להיות מסוגלים לשלוח ולקבל את המכולה שלכם באופן מידי. אם נדרש אחסון, עליכם ליידע אותנו מראש כדי שנוכל לבחון את האפשרויות המתאימות ביותר עבורכם.

International Moving to Israel - Making Aliyah Relocation | Sonigo container shipping