Aliyah lift to Israel kef of moving international shipping relocation
International lift kef moving to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
shipping container to Israel
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
shipping container to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
International lift kef moving to Israel
Contact Info

Liftvans

ארגז עץ

ארגז העץ נבנה במיוחד עבור משלוחים בין לאומיים. נפחו של ארגז עץ סטנדרטי הוא 5663.37 ליטר (220.98 ס"מ גובה X 220.98 ס"מ אורך X 121.92 ס"מ רוחב), אך ניתן להתאים את הגודל למשלוח.

עלויות שילוח בארגז עץ מבוססות על הגורמים הבאים:

  • מקום המגורים שלכם
  • משקל ונפח המשלוח שלכם
  • מקום המגורים שלכם בישראל

שימו לב: אלא אם צוין אחרת, גודל המשלוח המינימאלי שלנו הוא 2831.68 ליטר.

נפח המשלוח שלכם והעלויות הסופיות מבוססים על המידות החיצוניות של ארגז העץ, כולל המשטח.

אם אתם מבצעים את המשלוח שלכם בארגז עץ, Sonigo יכולה להציע לכם חודש אחסון בחינם במדינת המקור ובישראל. אם יידרש אחסון נוסף, Sonigo יכולה לדאוג לכך במחירים סבירים. הטובין יישאר בארגזי העץ בעת האחסון ולא יידרש טיפול נוסף.

international relocation services
Lift Van