Aliyah lift to Israel kef of moving international shipping relocation
International lift kef moving to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
shipping container to Israel
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
shipping container to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
International lift kef moving to Israel
Contact Info

מושג

פירוש

גישה

מושג המתייחס לתהליך האיסוף וכתובת היעד. קיימת הגבלה לגבי המרחק שבין המשאית לבין דלת הכניסה המותר כמו גם לגבי מספר המדרגות שעבורם לא מחייבים את הלקוח. מעבר למספר מדרגות זה, נגבים דמי "גישה ארוכה".

סוכן

קבלן משנה אשר עובד עבור חברה אחרת. לדוגמא: למרות שמקום מושבה של חברת סוניגו הוא ישראל יש לנו סוכנים בכל רחבי העולם.

ארגז

קופסה מעץ חזקה אשר מטרתה להגן על הסחורה (חפצי אמנות, מסכי טלוויזיה, פסנתרים) בזמן ההובלה.

שחרור ממכס

תהליך מסירת הניירת למכס, תשלום היטלי היבוא וקבלת אישור לפינוי הטובין ממתקני הנמל או ממחסני הערובה.

הצהרה למכס

הצהרתך למכס המפרטת את תוכן המשלוח שלך כמו גם את ערכו המופחת.

ערך מוצהר

ערך הטובין שאתה שולח לאחר פחת כפי שדווח למכס.

עיכוב

דמי השכירות למכולה ימית מעבר למה שכלול במחיר המטען הימי (4 ימים כלולים).

שירות ישיר

כאשר המכולה של משלוח העלייה מובלת על גבי אוניה אחת בלבד.

ETA

זמן הגעה משוער (כשהאוניה מגיעה ליעדה).

ETD

זמן יציאה משוער (כשהאוניה עוזבת את נמל היציאה).

Fidi Faim

קבוצה של חברות המשלוחים הבינלאומיים הנבחרות ביותר. על החברות לעמוד בדרישות נוקשות כדי להיות חברות ב- FIDI FAIM כמו גם לעבור ביקורות קבועות מטעם ERNST AND YOUNG.

Force Majeur

אירועים שאין עליהם שליטה, כגון מלחמה, שביתה, אסון טבע.

אריזה מלאה

כשאורזים מקצועיים אורזים את הכל. מדובר בתקן בענף המשלוחים הבינלאומיים.

LCL

מטען חלקי | מכולה לא מלאה (נקרא גם משלוח קונסולידציה)

יחידת מטען

שם כללי למטען יבוא, יהיה גודלו אשר יהיה.

ארגז LIFT VAN

ארגז מעץ בגודל של 5.6 מ' שמשתמשים בו לצורך משלוחי מכולות לא מלאות (משלוחי קונסולידציה), וזאת על מנת לשמר את הטובין בזמן הובלתם ולהפריד בין הטובין של אדם מסוים לבין מטען אחר אשר נמצא באותה מכולה.

מטען חופשי

טעינת טובין בתוך מכולה ימית מבלי להכניס אותם קודם לתוך יחידות מטען או ארגזי ליפט ואן ומבלי למשטח אותם. מדובר בנורמה לגבי מטעני FCL.

מע"מ

מס ערך מוסף. בדומה למס המכירה, מס זה חל על רוב הטובין והשירותים בישראל.

ביטוח ימי

ביטוח המכסה את הטובין במעבר. הוא אמור לכלול את התקופה שבין האריזה לבין הפריקה כמו גם הקצאות עבור אחסון.

מכס

מונח המתייחס גם לרשויות המכס וגם להיטלי היבוא מכל סוג שהם.

זכויות העולה

לעולים יש זכויות מיוחדות לגבי משלוחי תושב חוזר שלהם כגון הנחות במס.

משטוח

אריזת טובין על פני משטח. משתמשים בשיטה זו לגבי מטעני קונסולידציה (LCL) על מנת לשמור על הטובין בזמן הובלתם ולהפריד בין את הטובין של אדם מסוים ממטען אחר אשר נמצא באותה מכולה.

אריזה חלקית

כאשר האורזים המקצועיים אורזים את החפצים השבירים בלבד. שיטה זו חוסכת כסף (במקרים נדירים) אך כרוכה בהגבלות מבחינת ביטוח.

הערכת קדם הובלה

שירות זה ניתן בחינם והוא חיוני. חברת המשלוחים שולחת אליכם הביתה אדם מקצועי להערכת הנפח, דרכי הגישה והצרכים שלכם באריזה.

מכולה ימית

ארגז מתכתי גדול אשר נטען על גבי האוניה. את כל הטובין טוענים במכולות ימיות לפני משלוחם.

שולח הטובין/יבואן/יצואן

האדם המבצע את המשלוח של התושב החוזר.

תעודת זהות

תעודת זיהוי ישראלית

THC

היטל בנמל היעד. היטל המשולם למתקני הנמל תמורת השירותים הניתנים.

תושב חוזר

אזרח ישראלי החוזר לארץ