Aliyah lift to Israel kef of moving international shipping relocation
International lift kef moving to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
shipping container to Israel
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
shipping container to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
International lift kef moving to Israel
Contact Info

רכישות חדשות  

לקוחות רבים שלנו מנצלים את הטבות המס השונות שממשלת ישראל מציעה לישראלים עולים ושבים ברכישת ושילוח ריהוט חש, מוצרי אלקטרוניקה וחשמל. מאחר שרכישות אלה נעשות לשימוש מעבר לים, בדקו עמנו באשר לחוקים המקומיים הנוגעים למיסים ופטורים ממס על רכישות.

אם אתם רוכשים מוצרי חשמל או אלקטרוניקה, זכרו: המתח במדינת ישראל הוא 220 וולט בתדירות של 50 הרץ. תרצו לוודא שהפריטים שאתם רוכשים יעבדו כאשר תחברו אותם בביתכם החדש. Sonigo International תשמח לספק לכם פרטי יצירת קשר עם חנויות המתמחות במוצרי אלקטרוניקה המתאימים לישראל.

ללקוחות שאינם בעלי זכויות פטור ממס או לאלה השולחים פריטים שאינם פטורים ממס, ממשלת ישראל עשויה להציע תעריף מוזל אם הפריטים מיוצרים בארה"ב והספק יכול להמציא חשבונית. עליכם להמציא לנו קבלות על הפריטים החייבים במס – יש לציין בקבלות אילו פריטים יוצרו בארה"ב. אם אתם עוברים מהאיחוד האירופי, תוכלו לחסוך במיסים באמצעות תעודת EUR1 או חשבונית – בקשו פרטים מנציג Sonigo שלכם (ההליכים משתנים בהתאם למדינה).

יש להעביר רכישות חדשות ישירות למחסן המקומי שלנו. הסוכנים שלנו יקבלו, יבצעו ספירת מלאי ויאחסנו את הרכישות לתקופה של בין שבועיים לארבעה שבועות לפני המעבר ללא עלות נוספת. באפשרותכם גם להגיע למחסן כדי לראות את הרכישות שלכם.

שימו לב: פתיחת הארגזים במחסן מאוד לא מומלצת ועלולה לבטל את הביטוח ו/או האחריות שרכשתם עבור הפריטים.

בהתחשב במקום המגורים שלכם, כדאי לשלוח רכישות חדשות לאחד ממחסני הנמלים שלנו ולא באופן מקומי, כדי לחסוך בעלויות שילוח. לפני רכישת פריטים חדשים, בדקו עם נציג Sonigo כדי לבחון את האפשרויות שלכם.

שימו לב: יש להודיע לנו מראש על כל רכישה חדשה שתישלח למחסן שלנו.  יש לרשום את שמכם בבירור על כל המשלוחים שלכם. באחריותכם לוודא שכל הרכישות החדשות מתקבלות לפני שהמשלוח שלכם עוזב את המחסן שלנו.

Note: Opening boxes at the warehouse is strongly discouraged and will likely void your insurance and/or warranty you may have purchased for these items.

מחשב העברות – הערכה חינם

הערכת מחיר ללא התחייבות

פרטי התקשרות:
צריכים עזרה?