Aliyah lift to Israel kef of moving international shipping relocation
International lift kef moving to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
shipping container to Israel
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
shipping container to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
International lift kef moving to Israel
Contact Info
לאחר המסירה לאחר שהטובין שלכם נמסרו, התחילו בפריקתם ובחנו אותם באופן מידי. יש לכם 30 ימים להגיש תביעה כנגד פוליסת הביטוח שלכם בגין כל פריט שניזוק ו/או חסר. כדי להגיש תביעה, עקבו אחר הוראות פוליסת הביטוח שלכם ומלאו את טפסי התביעה. לכל בעיה או שאלה שתעלה לאורך התהליך הזה, פנו לנציג Sonigo שלכם והוא ישמח לסייע ככל יכולתו בהגשת התביעה שלכם באופן החלק ביותר. שימו לב: אין לזרוק פריטים שניזוקו עד שחברת הביטוח תאשר זאת.

מחשב העברות – הערכה חינם

הערכת מחיר ללא התחייבות

פרטי התקשרות:
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן