Aliyah lift to Israel kef of moving international shipping relocation
International lift kef moving to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
shipping container to Israel
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
shipping container to Israel
Sonigo Moving to Israel - relocation, storage, international shipping
SonigoInternational moving to Israel very kef of a lift international shipping
International lift kef moving to Israel
Contact Info

ישראל – הגעת המשלוח שלכם
כאשר המשלוח שלכם יגיע לישראל, נציג Sonigo יהיה זמין להגיע לפקח על פריקת המכולה ופירוק הארגזים שלכם (במשלוחים קטנים וממכולות). לאחר מכן, הנציג יוודא שהמשלוח שלכם מועבר ומאוחסן בצורה מאובטחת במתקן המכס ומשוחרר מהמכס במהירות האפשרית.
דמי נמל ודמי טיפול/מיסים
במהלך הליך השחרור ממכס, Sonigo תשלם דמי נמל מסוימים בשמכם.
שימו לב: בהצעת המחיר שלנו יפורטו בבירור כל עלויות הנמלים הרגילות, הטיפול בטרמינל (THC), המסירה, המחסן, מיסי החובה בנמל ועלויות ידועות אחרות שייתכן ולא ייכללו בהצעות מחיר מתחרות.
עלויות נוספות אפשריות (כל העלויות מטה חייבות במע"מ ישראלי העומד כעת על 17%):
ביקורת מכס בפיקוח Sonigo: ביקורות מכס מתבצעות באופן אקראי ולמרות שהן לא נפוצות במיוחד למשלוחים ביתיים מארה"ב, הן מתרחשות מעת לעת והחיובים עבור הביקורות משולמים על ידכם, בתור הבעלים של הטובין. החיובים הסטנדרטיים הנוספים לשם כך הם כ-1500 ש"ח עד 5,000 ש"ח, תלוי בגודל המשלוח וסוג הביקורת. שימו לב שאלה עלויות משוערכות בלבד – ביקורת אינטנסיבית עשויה להיות כרוכה בעלויות נוספות.
אחסון בנמל (לא כולל מע"מ):
שימו לב: החיובים הבאים עדכניים נכון להדפסת המדריך הזה, אך הם משתנים מעת לעת, כך שהחיובים בפועל בזמן ההובלה שלכם עשויים להיות שונים מהסכום שלמטה.
עבור ארגזי עץ:

30 ימים ראשונים חינם. לאחר 30 ימים – כ-45 ש"ח + מע"מ למטר מעוקב לחודש – מינימום 350 ש"ח + מע"מ
עבור מכולות 
ימים מכולת 6 מטר מכולת 12 מטר
1-2 חינם חינם
3-5 130.22 ש"ח/ליום 197.12 ש"ח/ליום
6-12 162.78 ש"ח/ליום 246.42 ש"ח/ליום
13-19 195.32 ש"ח/ליום 295.69 ש"ח/ליום
20+ 227.9 ש"ח/ליום 345.00 ש"ח/ליום

שימו לב: מכולות המגיעות לנמל חיפה ומועברות ברכבת לאשדוד מקבלות יומיים אחסון בחינם בלבד. חישוב עלות האחסון עבור המכולות האלו מתחיל ביום ה-3 להגעתן לאשדוד.
דמי עיכוב (שכירות משולמת לחברת ספינות הקיטור עבור החזקת המכולה) – אין מע"מ:
ימים מכולת 6 מטר מכולת 12 מטר
1-7 חינם חינם
8-12 $26.40 ש"ח/ליום $49.20 ש"ח/ליום
13-28 $36.00 ש"ח/ליום $82.80 ש"ח/ליום
29+ US $40.80 ש"ח/ליום $114.00 ש"ח/ליום
אחסון במכולה מחוץ לנמל (דמי עיכוב יחולו):
גודל המכולה דמי הובלה אחסון לשבוע (או חלק ממנו)
מכולת 6 מטר $140.00 + מע"מ $120.00 + מע"מ (+דמי עיכוב לפי הרשום לעיל)
מכולת 12 מטר $160.00 + מע"מ $145.00 + מע"מ (+דמי עיכוב לפי הרשום לעיל)
מכולת Hi-Cube 12 מטר 160.00$ + מע"מ $155.00 + מע"מ (+דמי עיכוב לפי הרשום לעיל)
אחסון מחוץ לנמל ומחוץ למכולה במחסן של Sonigo (דמי עיכוב לא יחולו לאחר הוצאת הטובין מהמכולה והחזרת המכולה לנמל):
גודל המכולה דמי הובלה + טיפול במחסן אחסון לחודש (או חלק ממנו)
מכולת 6 מטר $500.00 + מע"מ 45 ש"ח/מטר מעוקב + מע"מ
מכולת 12 מטר $850.00 + מע"מ 45 ש"ח/מטר מעוקב + מע"מ
מכולת Hi-Cube 12 מטר. 950.00$ + מע"מ 45 ש"ח/מטר מעוקב + מע"מ
מיסי ייבוא: על פי רשות המכס הישראלית
שימו לב: למרות שגם עולים חדשים וגם ישראלים חוזרים (בעלי זכויות תושב חוזר) יכולים להביא את מרבית חפצי משק הבית לישראל עם פטור ממכס, חלק מהטובין עשויים להיות עדיין חייבים במס. אם אין לכם זכויות פטור ממכס, אנא פנו ל-Sonigo כדי לקבל הערכה של אחוזי המכס שתידרשו לשלם. בנוסף, תוכלו לבדוק עם השליח המקומי שלכם, הקנסולייה הישראלית או שגרירות ישראל לגבי אילו פריטים במשלוח שלכם יהיו חייבים בתשלום מכס וכמה.

שימו לב: ללקוחות השוקלים משלוח רכב – החובות והמיסים על רכבים הם גבוהים ביותר והמגבלות מחמירות. לפני שתחליטו לשלח רכב, כדאי לפנות למשרד התחבורה (www.mot.gov.il) ולנציג Sonigo שלכם.

 

**כל המחירים רק להמחשה ועלולים להשתנות